گرفتاری مردم زمانه از پریشانی است
ساعت ٦:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/٦/۱٥   کلمات کلیدی: شیخ اکبر محی الدین عربی ،استاد کریم محمود حقیقی ،عارف کامل ایت الله انصاری هدانی ،استاد کریم محمود حقیقی شاگرد ایت الله نجابت

گرفتاری مردم زمانه از پریشانی است و این
پریشانی مربوط به پریشانی دل است و پریشانی دل مربوط به پریشانی دلبرها، دلبری زن،
دلبری شوهر، دلبری فرزند، دلبری خانه، دلبری اتومبیل، دلبری پست و مقام و دلبری
 بقیه در ادامه مطلب....


سحر خیزی
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٥   کلمات کلیدی: سحر خیزی ،را های برای سحر خیزی ،نماز شب ،استاد کریم محمود حقیقی

. میعاد گاه عاشق سحر است، وقت ملاقات سحر، آنگاه که خلایق همه در خوابند و شهر را غوغا خفته، ستارگان به نظاره شب خیزان و شب خیزان روی در آسمان، آنگاه که زبان سالکان خاموش ولی در درون صد جوش دارند.          ( ساغرسحرص127)

دور است عشق از جان آنان که سحر در بستر می مانند، گر ادعای عاشقی داری سحر را از یاد نمی بری و از ابتدای شب خود را برای بیداری سحر آماده می سازی ممکن است نفس با تو در جنگ و ستیز آید، سلوک همه مراقبه و مجاهده است اینجا میدان ستیز است اگر می خواهی نفس را تربیت کنی بسم الله.          (همان ص128)  

# . اگر شبی را در جشن و سروری با دوستان و آشنایان تا نیمه بگذرانی و به غفلت سرآری نفس از استراحت و خواب با تو دم نزندو حتی وعده دهد که شبی خوش و سروری شادمانه در پیش است ولی اگر اراده کردی که ساعتی از شب را در یاد خدا بنشینی و از بستر به در آیی، زبان بگشاید و از درون وسوسه سرآرد که بنده خدا تو را استراحت لازم است؛ چون تو روز را در کسب معاش و شب را در طلب آخرت بسر بری پس ای بدبخت کی استراحت کنی؛ فردا مریض می شوی بر خود ستم مکن.      (همان ص128)   

گویی خدا را دوست دارم، در مقام ادعا همه قهرمانیم ولی در عمل همه ناتوان، عاشقی را گویند که محبوب در گشاده، بار داده و تو را در انتظار است، اما تو برای دیدار و ملاقات صدناز داری؛ ناز معشوق نازنین است ولی ناز عاشق خریداری ندارد.    (همان ص130)

 اگر عشق تقرب به ساحت حق تعالی داری چه سان توانی از این وسیله قرب صرف نظر کنی؟ خاصّتاً که وصول به مقام محمودرا برای حبیبش در سایه تهجد ونماز شب می داند. (همان ص134)

 نازم آن دل شده ای را که پشت با خلق و روی با حق دارد؛ دل به دلبر و جان به جانان داده آنگاه که چشمان همه خفته، دیده او بیدار و در انتظار، آنگاه که زبان همه درکام های بدبو آرمیده کام اوباذکر، عطرآگین است.                                                (همان ص 135)

# . رازیست مرا با شب و رازیست عجب                           شب داند و من دانم ومن دانم و شب

 آنکه این راز داند ، روی از او باز نگیرد و آنکه این انس یافت دیگرش با هیچ کس انس نبود؛ غم او به هزار شادی ارزد، حزن او حزن سبز است و انس با او روح و راحت است.       (همان ص 137)

# . سحر چه لغت زیبایی، سحر عروس اوقات است ، سحر شاه گل ساعات است ، سحر وقت مناجات است ، سحر ساعت در گشایی است، سحر نصف النهار جلوه وصال است. خوبان از آن دم که سپیده دم را دم فرو بندد در انتظار شب اند و چون شب در آید در انتظار سحر.       (همان ص146)

# . هر آن دری که روی اولیاء حق و بندگان صالحش باز شد در سحر و از برکت تهجد و نماز شب بود.      (همان ص 146)

 مستان عشق همه شب خمار ساغر سحراند، اگر شبی درد آلود کشند، سحری دیگر صهبای صافشان دهند. آن صهبا که ساقی آن محبوب ازلی است و چون در کشی از همه جز خدا خالی شوی.       (همان ص 151)

آینه چون مقابل ظلمت باشد بی فروغ است و زمانی که روبروی خورشید قرار گرفت، خود خورشید می شود. خواهی رخسارت از چنین نوری برخوردار باشد که هم خود نورانی باشی و هم به دیگران نور بخشی کنی شب را به عبادت حق تعالی از بستر به در آی. نه یک شب ، نه یک ماه که بر این کار خویشتن را عادت ده.       (همان ص158)

بر ملکوت رسد آهی که شب هنگام از سینه دردمندی خیزد؛ خوشا اشکی که سحرگاه چشم گنهکاری را شوید. خوش آن ناله که از دل جانسوزی برآید. در بازار شب متاع پررونق این هاست.           (همان ص 159)

به جان عزیزت سوگند که نبوده است هیچ پیامبری و ولیّ خدایی جز اینکه هر چه داشته از برکت شب خیزی بوده . و وصل هر صاحب وصلتی، و قرب هر مقرّبی و لقای هر صاحب لقایی در سحر بوده.          ( تحلی ص123)

 آن قدح باده که شب دهند جاودانه مستیت بخشد! و آن حیاتی که بر جانت رسد از نو هستی ات بخشد. (همان ص125)

سحر دعوت از خواص است و هر بی سرو پا را در این بزم ره نیست. اگر توفیقی تو را دست می دهد خدا را شکر گزار که توفیقت دادند چون سر آمرزشت دارند.    (همان ص127)

 آن را که سر راز و نیاز عاشقانه سحر است، شب را با شکم انباشته خوابیدن توفیق حاصل نشود.        (همان ص197)

 


باور ویقین
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٥   کلمات کلیدی: باور ویقین ،استاد کریم محمود حقیقی ،راهای باور یقین ،یقین وباور

آن بنده خدا که به توحید حق یقین داشت و دانست که جز دست حق درکار عالم کارگر نیست و آنهم دست عالم مهربانست به مقدرات راضی است و می داند در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست ؛ طبعا در این یقین جانش می آرامد و تشویش از خاطرش میرود.

(ساغر سحر ص187 )


درمان ((ریا))
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٩   کلمات کلیدی: ریا و درمان ان ،درمان ریا ،درمان روح انسان ،استاد کریم محمود حقیقی

این جملات از کتابه های عارف کامل استاد کریم محمود حقیقی جمع اوری شده وبرای دوستاران خدا گذاشته شده انشا الله راه گشاه باشد ودعا گو باشید:

((ریا)):

ریا نوعی شرک است و آن این است که میل کنی عمل خوب تو را دیگران ببینند و بر این میل عمل نمایی یا در نزد کسی گویی یا در جریده نگاری، چون در خلوت نماز کنی گونه ای بود و چون درحضورخوانی گونه ای.                                                                                                 ( تزکی ص81)

 درمان:

برای معالجه این درد بیندیش که آن روز که از دنیا می روی کدام یک از خلایق در کار تو مؤثّراند؟ اگر با دامنی پاک بر خدا وارد شوی گو همه خلایق دشمن باشند و اگر آلوده بر خداوند خویش در آیی ولو همه دوستان صمیمی، چه توانند کرد؟  ( همان ص82)

 

  آدمی خواهد که در نزد همه محبوب باشد، همه نامش برند و نیکش دانند ناچار به ریا پردازد ولی چنان دان که مردم یکی دوبار به فریب تو پی نبرند دیری نپاید که تو را آنگونه دانند که هستی. ولی اگر کارت به قصد رضای خدا شد ، خداوند در همین جهان هم تو را محترم کند و رفعت بخشد.          ( همان ص 83)

 به چه زیباست:

ای عزیز! مردم را هر یک سلیقه ای است تو چگونه توانی به مزاج همه ره روی و کار کنی؟ در نتیجه در هر روز راهی روی  و روی سویی کنی. به هر بادی چون بیدی بلرزی و با هر نسیمی چون کاهی بلغزی. روی سوی حق آر تا از کاهی به کوهی رسی و از لغزش به ثبات در آیی و چون کاری نیک کنی بکوش تا در سر حد امکان پنهان باشد و پنهان ماند.                ( همان ص 83)


عشق ومحبت از کلام استاد حقیقی
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٠   کلمات کلیدی: استاد کریم محمود حقیقی ،کتاب های استاد کریم محمود حقیقی ،عشق ومحب از نظر بزرگان ،کتاب محبت اولیا

به نام خدا

جملات دلبر استاد حقیقی در موضوع محبت 

وه چه عیسی دم ، عشق جانان بود     جاودانم نمود و جان بخشید

آنچه از حضرتش طلب کردم       همه در عشق بود و آن بخشید

حضرت استادکریم محمود حقیقی

-1عالم کثرت همچون آشفته گیسویی وجه نگار را پوشانیده ،ازاین گیسوسالک طریق نوروجه میطلبد،باتار،تارآن عشق می ورزد تا روزی نسیمی ازنفحات رحمانی بروزد،گیسوان وا پس رود و گوشه ای از آن وجه نمایان گردد.

2-آنچه برای سالک ضروری است و کل عرفان همان است معرفت اسماء است . این معرفت دسترسی به وصال محبوب است تا بدانجا که هرکجا رو آوری اورابینی و شور و نشاط عشق همراه با قرب محبوب برایت حاصل آید.

-ای عزیز: خداوند غیوراست، غیور آن را گویند که تاب غیرش نیست ، در دل دوستان تاب غیر را ندارد کار حب چنین است.

4-نازم آن محبوب که از فرط غیرت خواهد که دوستانش جزبه او ننگرند. ای عزیز: خدابرای دوستانش عالم را آینه خانه جمال خود نمود تا به هر جا که بنگرند چشم از او باز ندارند .

5-عشق خداوند با جانت عجین است،چرا که روح تو خدایی است همه از اوییم ، آرامش اگر خواهی خدایی شو، روی به حق آور که جز اورا اصالتی نیست.

بقیه در ادامه مطلب.....


مجموعه پرسش و پاسخ از محضر عارف بالله استاد حقیقی
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٤   کلمات کلیدی: استاد کریم محمود حقیقی ،شاگرد ایت الله نجابت ،استاد کریم محمود حقیقی شاگرد ایت الله نجابت ،اثاراستاد کریم محمو حقیقی

دریافت کتاب

قسمت دوم کتاب ان شاالله در اختیار شما خواهم گذاشت.منتظر ما باشید.التماس دعا


عکس از ایت الله نجابت ره ایت اتلله سید علی محمددستغیب
ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٠   کلمات کلیدی: استاد کریم محمود حقیقی ،شاگرد ایت الله نجابت ،ایت الله نجابت شیخ حسنعلی تجابت شیرازی ،عکس ایت الله نجابت ره

عکس در بقیه مطلب است واقعا ارزش دیدن دارد چون نگاه کردن به اولیا خدا عبادت است التماس دعا یا علی


چند عکس زیبا از استاد وایت الله نجابت
ساعت ٥:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٦   کلمات کلیدی: استاد کریم محمود حقیقی ،شاگرد ایت الله نجابت ،اثاراستاد کریم محمو حقیقی ،عبادت عاشقانه عکس ایت الله نجابت عارف اولیا خدا

استاد کریم محمود حقیقیاستاد کریم محمود حقیقی

بقیه در ادامه مطلب......


زندگی نامه استاد کریم محمود حقیقی
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٩   کلمات کلیدی: استاد کریم محمود حقیقی ،استاد کریم محمود حقیقی شاگرد ایت الله نجابت ،شاگرد ایت الله نجابت ،ایت الله انصاری ایت الله قاضی عشق بهخ دا عشق خدا

استاد کریم محمود حقیقی     

 

زندگینامه استاد


استاد گرانقدر جناب آقای کریم محمود حقیقی از شاگردان برجسته حضرت آیت الله نجابت در آغاز جوانی از تقوا و تهجد بهره ها داشت به طوری که با مادر متدیّن خود اغلب سحرها بر می خاست و با معبود خود به راز و نیاز می پرداخت و شبهای جمعه را غالباً در حرم حضرت احمد بن موسی ( شاهچراغ ) احیا می داشت .
به اقتضای سن و زمان زندگی از عشقی مجازی در التهاب بود و چون طبع شعری هم داشت گه گاه از آن التهاب درون ابیاتی می تراوید .
معلّمی متدیّن به نام مرحوم حبیب مشکبار اخلاق اسلامی و اصول عقاید به وی می آموخت .
همو اولین کسی بود که استاد را با شریعت آشنا نمود و در جلسات ، مورد توجه خاص خود قرار داد .
از همان دوران علاقه و انس به تنهایی و نیز تفکر و نظاره ی آسمان او را از مجالس دعا و جمع دوستان جدا می کرد ، به گونه ای که گاهی او را به تصوف و دیوانگی منتسب می کردند .
از جمع دوستان کناره می گرفت و در کناره جویبارها تنها ، به دنبال گمشده جان می گشت ؛ گمشده ای که ندیده و نشناخته ، دوستش داشت و به آن عشق می ورزید . بعد از توسل و عرض حاجت به محضر مولا امام امیرالمومنین ، در عالم رویا به حضور حضرت امام زمان ( عجل الله تعالی فرجه ) شرفیاب شد و عرض حاجت و آرزوی انتظار نمود و مورد تفقد قرار گرفت . از این رویا بسیار تحت تاثیر قرار گرفته ، توجه به معنی و مراقبت در شرعیات را پیشه نمود .
در هجده سالگی کتابی در موضوع عبور از مجاز و روی آوردن به حقیقت به نام طوفان عشق نگاشته و به چاپ رساند . حضرت آیت الله نجابت بعد از رسیدن به درجه اجتهاد در مراجعت از نجف اشرف به طرف شیراز ، کتاب مذکور را در دست کسی می بینند و علاقمند دیدار مولف می شوند . در اولین ملاقات به نحو عجیبی آن بزرگوار به ایشان پیشنهاد رفاقت و دوستی می فرماید . شاگرد که گویی گمشده خود را یافته ، خود را با تمام وجود به آن مرشد کامل و عارف متاله تسلیم می نماید .
رفاقت روز به روز گرمتر می شود و اغلب روزها در دامن طبیعت و کوه و دشت و شبها در نور مهتاب ، در جلسات انس با حضرت استاد ، در کنار جویبارهای طبیعت از چشمه سار زلال معرفت جامهای پیاپی به ریشه جان می نوشاند .
غیبت او در نزد اقران و دوستان سابق ، گاهی سبب انتقاد و اعتراض می گردد و به بحث و مجادله می انجامد و پاره ای اوقات ، سردی و تردید در روحیه ی شاگرد پدیدار می شود . وقتی مشکل خود را با استاد در میان گذاشت و از او درخواست نمود تا از خداوند برای او حجت غیبی بخواهد که تردیدش برطرف شود . در عالم خواب به او گفته می شود که : از آقای نجابت پیروی کن . از آن پس پرده ی شک و تردید زایل و راه در پیش چشمش روشن می شود و وقتی برای آقا ( آیت الله نجابت ) رویا را نقل می کند ، لبخند رضایت بر چهره ی آقا می نشیند .
استاد حقیقی به همراه یکی از یاران و به امر استاد خود برای زیارت و کسب فیض از حضرت آیت الله حاج آقا جواد انصاری ( استاد آیت الله نجابت ) عازم همدان می شود و در آنجا با استقبال گرم حضرت استاد مواجه می شوند ، گویی آن ها از قبل هم دیگر را می شناسند . چند روزی که در محضر ایشان بودند ، حداکثر استفاده و کسب فیض نموده و به شیراز مراجعت می کنند .
در سفر دوم که به همراه جمعی از دوستان به همدان داشت باز هم از بهره های معنوی سرشار می شود . در سفر سوم نیز همراه با حضرت آیت الله نجابت و حضرت آیت الله دستغیب ( رحمهما الله ) و گروهی از یاران به محضر ایشان در همدان می رسند و توشه ها برگرفته و خوشه ها می چینند .
جناب استاد حقیقی در زمان مرحوم آیت الله نجابت و با تایید ایشان بیش از چهل سال ، جلسات هفتگی برای جوانان و شیفتگان علوم و معارف الهی تشکیل می دادند و پویندگان راه کمال را هدایت و ارشاد می نمودند ، که بسیار مورد توجه استاد بود و جلساتی را نیز خود آقا شرکت می فرمود و هم اکنون نیز همان برنامه ها ادامه دارد . خداوند بر تاییدات ایشان بیفزاید .
حدود ده سال قبل از فوت مرحوم آیت الله نجابت بعضی از خواهران تحصیل کرده تقاضای تشکیل جلسه ی ویژه ی خانم ها کردند . استاد حقیقی می فرمایند : باید از استادم اجازه بگیرم . و ایشان امر میکنند که حتماً این کار را بکن . در جلسات مذکور همچون قلمستانی ، نهال هایی که می بالیدند ، به بوستان اشجار طیبه آقا (حضرت آیت الله نجابت ) منتقل می شدند .
بعد از تالیف کتاب فروغ دانش در قرآن و حدیث بود که آقا (حضرت آیت الله نجابت ) ، استاد حقیقی را به نوشتن و تالیف کتب امر و ترغیب نموده و فرمودند : کار به چاپ آنها نداشته باش ، تو باز بنویس ، خدا کریم است . به طوری که شاگردان آقا ، همه منتظر چاپ کتب ایشان بودند . کتاب های تخلی و تزکی و دو جلد تحلی و یک جلد تجلی در زمان حیات آقا و با کمک ایشان چاپ شد که همگی مورد توجه خاص و عنایت آن بزرگوار قرار گرفت . عاقبت دست اجل بین مراد و مرید جدایی افکند و روح ملکوتی استاد به سوی معبود پرکشید و آتش حرمان فراق در دل عاشق افکند . روحش شاد .
استاد کریم محمود حقیقی در حال حاضر علاوه بر این که راه استاد را در رشد و تعالی بخشیدن به نسل جوان و جویندگان کمال و حقیقت ادامه می دهند ، با تالیف و تدوین آثار جاودانه نیز عطش تشنگان زلال معرفت را فرو می نشانند .
خداوند بر عمر و عزت و توفیقاتشان بیفزاید .
آمین .